Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet pro překonsolidované soudržné zeminy

Většina soudržných zemin v přirozeném uložení vyjma velmi mladých či organických jílů je překonsolidovaných. Pokud konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) sedání vrstevnatého prostředí ze soudržných zemin se spočte dle závislosti:

pro: σor + σz > σp

pro: σor + σz ≤ σp

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení

hi

-

mocnost i-té vrstvy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.