0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet pro překonsolidované soudržné zeminy

Většina soudržných zemin v přirozeném uložení vyjma velmi mladých či organických jílů je překonsolidovaných. Pokud konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) sedání vrstevnatého prostředí ze soudržných zemin se spočte dle závislosti:

pro: σor + σz > σp

pro: σor + σz ≤ σp

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení

hi

-

mocnost i-té vrstvy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.