0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hornina

V rámu "Hornina" se zadávají vlastnosti horniny skalního svahu (podle typu smykové pevnosti) a objemová tíha horniny. Program umožňuje počítat se třemi typy smykové pevnosti na smykové ploše:

Podle zvolené metody se pak zadávají parametry horniny.

Rám "Hornina"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.