Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hornina

V rámu "Hornina" se zadávají vlastnosti horniny (orientační hodnoty) skalního svahu (podle typu smykové pevnosti) a objemová tíha horniny. Program umožňuje počítat se třemi typy smykové pevnosti na smykové ploše:

  • Mohr - Coulomb
  • Barton - Bandis
  • Hoek - Brown

Podle zvolené metody se pak zadávají parametry horniny.

Rám "Hornina"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.