0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb

Hodnoty tohoto součinitele Cb jsou obecně udávány v závislosti poměru modulů pružnosti zeminy pod pilotou a sečnového modulu deformace okolní zeminy (Eb/Es) a koeficientu tuhosti piloty K a to pro různé poměry délky piloty a průměru piloty (l/d). V programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb (L/d = 10)

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 87 - 88 (figure 5.14).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.