Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

HPV

V rámu "HPV" se zadává hloubka hladiny podzemní vody. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vliv vody se projevuje ve změně geostatického napětí pod základem.

Rám "Voda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.