Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficienty m1, m2

Koeficient podle druhu zatížení m1 :

-

pro provozní zatížení

0,7

-

pro extrémní zatížení

1,0

Vliv ochrany dříku piloty m2 :

-

pro betonáž do suchého vrtu a pod vodou

1,0

-

pro betonáž po pažící suspenzí

0,9

-

pro ochranu piloty pomocí fólie PVC (tl. přes 0,7 mm)

0,7

-

pro ochranu piloty pomocí fólie a pletiva B-systému

0,5

-

pro ochranu ponechanou ocelovou pažnicí

0,15

Literatura:

Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.