0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Koeficienty m1, m2

Koeficient podle druhu zatížení m1 :

-

pro provozní zatížení

0,7

-

pro extrémní zatížení

1,0

Vliv ochrany dříku piloty m2 :

-

pro betonáž do suchého vrtu a pod vodou

1,0

-

pro betonáž po pažící suspenzí

0,9

-

pro ochranu piloty pomocí fólie PVC (tl. přes 0,7 mm)

0,7

-

pro ochranu piloty pomocí fólie a pletiva B-systému

0,5

-

pro ochranu ponechanou ocelovou pažnicí

0,15

Literatura:

Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.