0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Souřadnicové systémy

Program Stratigrafie umožňuje pro zadávání souřadnic zvolit jeden z více než 6000 souřadnicových systémů z databáze MapTiler (https://epsg.io/).

Pro výběr souřadnicového systému lze použít indexové vyhledávání - po zadání požadovaného výrazu (např. název systému, oblast...) a použití tlačítka s lupou se zobrazí seznam relevantních souřadnicových systémů .

Vyhledání souřadnicového systému z databáze

Po výběru požadovaného systému jsou všechny souřadnice zadávány v rozsahu a orientaci daného systému.

Dialogové okno "Souřadnicový systém" a zobrazení staveniště na mapách Google

Podrobnosti o vybraném systému včetně mapy pokryté oblasti lze zobrazit pomocí tlačítka "Informace na webu" (1).

Pomocí tlačítka se zeměkoulí lze zobrazit zadané staveniště na mapách Google (2).

V případě, že zobrazení na mapách Google neodpovídá reálnému stavu popř. není vůbec v rozsahu daného systému (3), lze provést několik úkonů, které mohou eliminovat nejběžnější chyby v zadávání souřadnic - jedná se především o invertování X a Y souřadnic, popř. jejich zaměnění (4).

Po úspěšném nastavení souřadnicového systému lze toto nastavení uložit a pro další úlohy jednoduše načíst jako výchozí (5).

V případě, že žádný souřadnicový systém z databáze nevyhovuje, lze ho definovat uživatelsky - v tomto případě je nutné zadat jeden bod v lokálních souřadnicích i souřadnicích GPS.

Zadání uživatelského souřadnicového systému

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.