Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Souřadné systémy

Program Stratigrafie umožňuje zadávání souřadnic v několika globálních souřadných systémech:

Pravotočivý souřadný systém

  • Libovolně určené natočení severu

Levotočivý souřadný systém

  • Libovolně určené natočení severu

S-JTSK

  • Levotočivý systém, výchozí souřadný systém pro Čechy a Slovensko. Umožňuje automatický přepočet do souřadnic GPS.

Gauss-Krüger

  • Levotočivý systém s pevně daným natočením ve směru osy X (-90 stupňů)

Kartézský

  • Pravotočivý systém s natočením podél osy Y (0 stupňů)
  • Počáteční souřadný systém pro všechny státy s vyjímkou Čech a Slovenska

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.