0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost paty

Únosnost paty je dána vztahem:

kde:

Rb

-

únosnost paty

Ab

-

plocha paty

q0

-

odpor v patě pažící konstrukce

Stanovení odporu q0 by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty q0 [MPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin a pažících konstrukcí:

- pro štětovnice

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

q0

7,5

15

20

- pro beraněné pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

0,035

2,200-5,000

4,000-6,500

4,500-7,500

0,350-0,450

0,550-0,700

0,800-0,950

0,100

4,200-6,000

7,600-10,200

8,7500-11,500

0,600-0,750

0,850-0,110

0,115-0,150

- pro vrtané pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,02

0,550-0,800

1,050-1,400

1,750-2,300

0,350-0,450

0,600-0,750

0,950-1,200

0,03

0,700-1,050

1,350-1,800

2,250-2,950

0,450-0,550

0,700-0,900

1,200-1,450

0,10

1,600-2,300

3,000-4,000

4,000-5,300

0,800-1,000

0,1200-0,1500

1,600-2,000

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

s

-

sednutí piloty

Deq

-

průměr piloty

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.