Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost paty

Únosnost paty je dána vztahem:

kde:

Rb

-

únosnost paty

Ab

-

plocha paty

q0

-

odpor v patě pažící konstrukce

Stanovení odporu q0 by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty q0 [MPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin a pažících konstrukcí:

- pro štětovnice

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

q0

7,5

15

20

- pro beraněné pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

0,035

2,200-5,000

4,000-6,500

4,500-7,500

0,350-0,450

0,550-0,700

0,800-0,950

0,100

4,200-6,000

7,600-10,200

8,7500-11,500

0,600-0,750

0,850-0,110

0,115-0,150

- pro vrtané pilotové stěny

q0

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

250

0,02

0,550-0,800

1,050-1,400

1,750-2,300

0,350-0,450

0,600-0,750

0,950-1,200

0,03

0,700-1,050

1,350-1,800

2,250-2,950

0,450-0,550

0,700-0,900

1,200-1,450

0,10

1,600-2,300

3,000-4,000

4,000-5,300

0,800-1,000

0,1200-0,1500

1,600-2,000

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

s

-

sednutí piloty

Deq

-

průměr piloty

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.