Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet - horninový klín

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Posouzení skalního svahu, který je uvažovaný jako horninový klín, lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v rámu v dolní části desktopu.

Program v tomto rámu umožnuje dopočítat nutnou kotevní sílu tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň bezpečnosti. V tomto případě je nutné zatrhnout tlačítko "Dopočítat nutnou kotevní sílu" a zadat sklon kotevní síly od vodorovné a směr kotevní síly.

Geometrie klínu je na desktopu vykreslena pomocí 3D zobrazení, nebo stereografické projekce.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - horninový klín - 3D zobrazení

Rám "Výpočet" - horninový klín - stereografická projekce

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.