0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet - horninový klín

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Posouzení skalního svahu, který je uvažovaný jako horninový klín, lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení". Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v rámu v dolní části desktopu.

Program v tomto rámu umožnuje dopočítat nutnou kotevní sílu tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň bezpečnosti. V tomto případě je nutné zatrhnout tlačítko "Dopočítat nutnou kotevní sílu" a zadat sklon kotevní síly od vodorovné a směr kotevní síly.

Geometrie klínu je na desktopu vykreslena pomocí 3D zobrazení, nebo stereografické projekce.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet" - horninový klín - 3D zobrazení

Rám "Výpočet" - horninový klín - stereografická projekce

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.