0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení

Rám "Zatížení" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení. Přidání zatížení se provádí v dialogovém okně "Nové zatížení". Síly se zadávají dle konvence vykreslené v pravé části dialogového okna.

V dialogovém okně se zadává typ zatížení:

  • Návrhové (dříve Výpočtové) zatížení je určeno k posouzení svislé a vodorovné únosnosti piloty
  • Užitné (dříve Provozní) zatížení je určeno k výpočtu sednutí piloty (Poulos, Masopust)

Při výpočtu podle EN 1997 nebo EA-Pfähle (volí se v záložce "Piloty") se předpokládá, že výpočtové zatížení je stanoveno v souladu s příslušnými normami a jednotlivé složky zatížení jsou již přenásobeny příslušnými dílčími součiniteli - program zadané zatížení dále nijak neupravuje.

Tlačítko "Provozní" umožňuje ze zadaných výpočtových zatížení vytvořit provozní zatížení (výpočet podle stupně bezpečnosti, resp. mezních stavů).

Program také umožňuje import zatížení, které lze provést pomocí tlačítka "Import".

Rám "Zatížení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.