Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nepovinná data zkoušek

V oknech pro přídání zkoušek se zadávají především základní data nutná k vytvoření modelu podloží a základní data o provedených zkouškách nutná pro další výpočty v programech GEO5.

Pro uživatele s modulem "Dokumentace" lze dále zadat libovolné množství uživatelských dat, která jsou definovaná v rámu "Šablony" - ke každé zkoušce nabo i ke každé vrstvě. Tato data jsou dležitá pro tisk geologické dokumentace.

Zadání uživatelských dat

Podoba dat je určena v rámu "Šablony". Data jsou uchovávána v globální databázi - znamená to že při změně šablony se data zachovávají, pouze některá nejsou zobrazena - žádná importovaná nebo zadaná data se při změně šablon neztratí.

Při větším množství dat lze tato dávat do skupin, které se definují u zadání dat zkoušek.

Skupiny dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.