Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stratigrafie – Řezy

Modul Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Program umístí do zvoleného řezu všechny vrty a polní zkoušky podle zadaného výškového a délkového měřítka. Uživatel následně provede geologickou interpretaci propojením jednotlivých vrstev. Lze definovat i zlomy a čočky. Ve výkresovém prostředí modulu je možné následně jednoduše umístit další popisy, texty a linie.

K tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách slouží modul Dokumentace. Moduly jsou rozšířením programu Stratigrafie. 

 

Program Stratigrafie s moduly Dokumentace a Řezy nabízíme v “Balíčku Geologie” za 35 000 Kč (1500€).

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Tvorba rovných i lomených geologických řezů
 • Zobrazení polních zkoušek a zemních profilů s uživatelskými popisy
 • Jednoduchá tvorba rozhraní mezi vrstvami
 • Snadné vytváření tektonických zlomů
 • Zadání geotechnických typů
 • Obecná definice hladiny podzemní vody
 • Kresba staveb, pomocných linií a uživatelských popisů
 • Měřítkové výstupy v obou směrech, legenda, staničení
 • Možnost zobrazení veškerých informací o zkouškách, které byly zadány v modulu Dokumentace
 • Příprava dat pro vytváření 3D modelu
 • Export výsledného řezu do formátu PDF, DXF, DWG
 • Není nutný žádný CAD program

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2020

GEO5 2019
 • Popisky ve všech programech GEO5
 • Zjednodušení tvorby 3D modelu podloží (Stratigrafie)
 • Importované obrázky, fotografie a PDF v tisku dokumentantace zkoušek (Stratigrafie)
 • Třídění obsahu tabulek podle sloupců (Všechny programy)
 • Posouzení svahů zabezpečených pomocí ocelových sítí (Hřebíkovaný svah)
 • Modelování hřebů (MKP)

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat
Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.