0

GEO5 Software

Stratigrafie – Řezy

Modul Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Program umístí do zvoleného řezu všechny vrty a polní zkoušky podle zadaného výškového a délkového měřítka. Uživatel následně provede geologickou interpretaci propojením jednotlivých vrstev. Lze definovat i zlomy a čočky. Ve výkresovém prostředí modulu je možné následně jednoduše umístit další popisy, texty a linie.

K tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách slouží modul Dokumentace. Moduly jsou rozšířením programu Stratigrafie. 

23 125 Kč Lokální licence
3 469 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Vlastnosti programu

 • Tvorba rovných i lomených geologických řezů
 • Zobrazení polních zkoušek a zemních profilů s uživatelskými popisy
 • Jednoduchá tvorba rozhraní mezi vrstvami
 • Snadné vytváření tektonických zlomů
 • Zadání geotechnických typů
 • Obecná definice hladiny podzemní vody
 • Kresba staveb, pomocných linií a uživatelských popisů
 • Měřítkové výstupy v obou směrech, legenda, staničení
 • Možnost zobrazení veškerých informací o zkouškách, které byly zadány v modulu Dokumentace
 • Příprava dat pro vytváření 3D modelu
 • Export výsledného řezu do formátu PDF, DXF, DWG
 • Není nutný žádný CAD program

Další výhody

23 125 Kč Lokální licence
3 469 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Moduly programu Stratigrafie:

 • Dokumentace – Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách
 • Zemní práce – Modelování staveb a výpočty kubatur zemních prací a posunů terénu

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program Stratigrafie.

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Novinky v GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nový program Laboratoř
 • Cloud Connection
 • Hoek-Brown model (FEM)
 • Velkoformátové tiskové výstupy (Stratigrafie)
 • IFC - nové zadávání uživatelských dat

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.