Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Stratigrafie – Řezy

Modul Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Program umístí do zvoleného řezu všechny vrty a polní zkoušky podle zadaného výškového a délkového měřítka. Uživatel následně provede geologickou interpretaci propojením jednotlivých vrstev. Lze definovat i zlomy a čočky. Ve výkresovém prostředí modulu je možné následně jednoduše umístit další popisy, texty a linie.

K tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách slouží modul Dokumentace. Moduly jsou rozšířením programu Stratigrafie. 

 

Program Stratigrafie s moduly Dokumentace, Řezy a Zemní práce nabízíme v “Balíčku Geologie” za 50 000 Kč (2000 €).

 • Program dostupný v balíčcích:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Tvorba rovných i lomených geologických řezů
 • Zobrazení polních zkoušek a zemních profilů s uživatelskými popisy
 • Jednoduchá tvorba rozhraní mezi vrstvami
 • Snadné vytváření tektonických zlomů
 • Zadání geotechnických typů
 • Obecná definice hladiny podzemní vody
 • Kresba staveb, pomocných linií a uživatelských popisů
 • Měřítkové výstupy v obou směrech, legenda, staničení
 • Možnost zobrazení veškerých informací o zkouškách, které byly zadány v modulu Dokumentace
 • Příprava dat pro vytváření 3D modelu
 • Export výsledného řezu do formátu PDF, DXF, DWG
 • Není nutný žádný CAD program

Další výhody

Výukové materiály

Novinky v GEO5 2021

GEO5 2021
 • Nástroj Dodatky
  (ve všech programech)
 • Stratigrafie - Zemní práce
  (nový modul)
 • MKP – Zemětřesení
  (nový modul)
 • Import vrtů z ČGS
  (Stratigrafie)
 • Pažiny a převázky pažících konstrukcí
  (Pažení posudek)
 • Přitížení vodou nad terénem
  (Stabilita Svahu)

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Moduly programu Stratigrafie:

 • Dokumentace – Tvorba podrobné dokumentace o provedených zkouškách
 • Zemní práce – Modelování staveb a výpočty kubatur zemních prací a posunů terénu

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program Stratigrafie.

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.