Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stratigrafie – Řezy

Modul Řezy umožňuje snadnou tvorbu IG řezů bez nutnosti použití dalších CAD programů. Program umístí do zvoleného řezu všechny vrty a polní zkoušky podle zadaného výškového a délkového měřítka. Uživatel následně provede geologickou interpretaci propojením jednotlivých vrstev. Lze definovat i zlomy a čočky. Ve výkresovém prostředí modulu je možné následně jednoduše umístit další popisy, texty a linie.

K tvorbě podrobné dokumentace o provedených zkouškách slouží modul Dokumentace. Moduly jsou rozšířením programu Stratigrafie. 

 

Program Stratigrafie s moduly Dokumentace a Řezy nabízíme v “Balíčku Geologie” za 35 000 Kč (1500€).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • Tvorba rovných i lomených geologických řezů
 • Zobrazení polních zkoušek a zemních profilů s uživatelskými popisy
 • Jednoduchá tvorba rozhraní mezi vrstvami
 • Snadné vytváření tektonických zlomů
 • Zadání geotechnických typů
 • Obecná definice hladiny podzemní vody
 • Kresba staveb, pomocných linií a uživatelských popisů
 • Měřítkové výstupy v obou směrech, legenda, staničení
 • Možnost zobrazení veškerých informací o zkouškách, které byly zadány v modulu Dokumentace
 • Příprava dat pro vytváření 3D modelu
 • Export výsledného řezu do formátu PDF, DXF, DWG
 • Není nutný žádný CAD program

Další výhody

Výukové materiály

Co je nového v Jarní Aktualizaci 2019?

GEO5 2019

Novinky v programech GEO5

 • Tvorba IG řezů (Stratigrafie-Řezy)
 • Zadávání a dokumentace hydrovrtu (Stratigrafie-Dokumentace)
 • Vyztužování armokoše po úsecích (Piloty, Pažení)
 • Iterace kruhové plochy podle sítě (Stabilita Svahu)
 • Zásyp za konstrukcí omezený skálou (Zdi, Gabiony)
 • Export výstupů v DOCX

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Ukázka výstupu z programu Stratigrafie – Řezy

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat
Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.