Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry dimenzování

V rámu "Parametry dimenzování" se zadávají údaje potřebné pro dimenzování podélné a smykové výztuže. Zadává se číslo kombinace (popř. všechny kombinace) pro kterou bude výztuž počítána. Materiál podélné výztuže lze volit z "Katalogu materiálů", nebo lze zadat vlastní charakteristiky výztuže v "Editoru materiálu". Smyková výztuž se zadává jako ohyby, nebo třmínky (u ohybů se zadává jejich úhel).

V případě výpočtu dimenzování program generuje hodnoty následujících veličin. Výpočet je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Rám "Parametry dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.