0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Parametry dimenzování

V rámu "Parametry dimenzování" se zadávají údaje potřebné pro dimenzování podélné a smykové výztuže. Zadává se číslo kombinace (popř. všechny kombinace) pro kterou bude výztuž počítána. Materiál podélné výztuže lze volit z "Katalogu materiálů", nebo lze zadat vlastní charakteristiky výztuže v "Editoru materiálu". Smyková výztuž se zadává jako ohyby, nebo třmínky (u ohybů se zadává jejich úhel).

V případě výpočtu dimenzování program generuje hodnoty následujících veličin. Výpočet je proveden podle normy nastavené v záložce "Materiály a normy".

Rám "Parametry dimenzování"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.