0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Celoplošné přitížení - zemní tlak v klidu

Od celoplošného svislého zatížení povrchu terénu za konstrukcí se po výšce konstantní přírůstek zemního tlaku v klidu Δσr počítá podle vzorce:

kde:

f

-

velikost celoplošného přitížení

Kr

-

součinitel tlaku v klidu

Schéma přírůstku zemního tlaku v klidu při svislém, rovnoměrném zatížení povrchu terénu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.