0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Fáze budování

Tlačítka na liště jsou určena pro práci s fázemi budování. Na obrázku je zobrazeno umístění tlačítek:

Nástrojová lišta "Seznam fází budování"

Přidá fázi budování

  • Přidá novou fázi budování na konec seznamu.

Vsune fázi budování

  • Vsune novou fázi budování před aktuálně vybranou.

Odstraní fázi budování

  • Odstraní poslední fázi budování ze seznamu.

Odstraní aktuální fázi budování

  • Odstraní aktuálně vybranou fázi budování ze seznamu.

Umožní pojmenovat jednotlivé fáze

  • Názvy, které se zadávají v dialogovém okně "Názvy fází" se zobrazí po najetí na příslušnou fázi, popř. ve výstupním protokolu.

Fáze budování 1,2...

  • Přepne mezi jednotlivými fázemi budování - výběr provádíme levým tlačítkem myši. V případě pojmenované fáze se po najetí kurzoru zobrazí její název.

Ve všech programech GEO5 lze pomocí této lišty zadávat fáze budování. Pomocí fází budování se modeluje postupné budování stavby (nezbytné pro programy "Pažení posudek", "Sedání", "MKP"). Tuto funkci lze také využít pro parametrické studie a v každé fázi budování počítat s jiným přiřazením zemin nebo s jinými výpočtovými součiniteli. Velmi vhodné je také modelovat účinky zemětřesení na konstrukci ve zvláštní fázi budování, protože pak lze zadat jiné stupně bezpečnosti resp. výpočtové koeficienty.

Mezi jednotlivými zadáními (přiřazení zemin, kotvy, podpory...), existuje vždy vztah mezi fázemi budování (dědičnost vlastností).

Některé programy ukazují pomocí barevného proužku, v jakém stavu se nachází výpočet v jednotlivých fázích.

Nástrojová lišta "Seznam fází budování" s vyznačeným stavem výpočtu

Význam jednotlivých barev je následující:

  • zelená - ve fázi je výpočet, který VYHOVUJE
  • červená - ve fázi je výpočet, který NEVYHOVUJE
  • šedivá - ve fázi je výpočet, který nebyl spočten

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.