0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stabilita

Rám "Stabilita" je určen k exportu navržené pažicí konstrukce do dalších programů - "Stability svahu" (posouzení globální stability) a "Pažení posudek" (výpočet deformací a modelování reálného chování konstrukce resp. posouzení kotev a kotevního systému)

V rámu se zadává hloubka konstrukce pod dnem jámy, která je společná pro všechny fáze budování. U kotvených stěn se také zadávají předpokládané síly v kotvách.

Program zobrazuje nutnou resp. doporučenou hloubku konstrukce v zemině - v závislosti na všech provedených výpočtech napříč všemi fázemi budování. Pokud je zadaná hloubka větší než spočtená nutná hloubka, je informace zobrazena zeleně, v opačném případě červeně.

Při stisknutí tlačítka "Stabilita svahu" se spustí program "Stabilita svahu" a přenesou se do něj všechna potřebná data. V programu stabilita svahu pak můžeme posoudit celkovou stabilitu konstrukce. Pokud program "Stabilita svahu" není nainstalován, není tlačítko dostupné. Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" a výsledky se přenesou do protokolu o výpočtu v programu "Pažení návrh".

Stisknutím tlačítka "Data pro Pažení Posudek" se zkopírují data do schránky, které lze pak načíst v programu Pažení posudek jako novou úlohu.

Rám "Stabilita"

Program "Stabilita svahu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.