Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Stabilita

Rám "Stabilita" je určen k exportu navržené pažicí konstrukce do dalších programů - "Stability svahu" (posouzení globální stability) a "Pažení posudek" (výpočet deformací a modelování reálného chování konstrukce resp. posouzení kotev a kotevního systému)

V rámu se zadává hloubka konstrukce pod dnem jámy, která je společná pro všechny fáze budování. U kotvených stěn se také zadávají předpokládané síly v kotvách.

Program zobrazuje nutnou resp. doporučenou hloubku konstrukce v zemině - v závislosti na všech provedených výpočtech napříč všemi fázemi budování. Pokud je zadaná hloubka větší než spočtená nutná hloubka, je informace zobrazena zeleně, v opačném případě červeně.

Při stisknutí tlačítka "Stabilita svahu" se spustí program "Stabilita svahu" a přenesou se do něj všechna potřebná data. V programu stabilita svahu pak můžeme posoudit celkovou stabilitu konstrukce. Pokud program "Stabilita svahu" není nainstalován, není tlačítko dostupné. Po provedení výpočtů odejdeme tlačítkem "OK" a výsledky se přenesou do protokolu o výpočtu v programu "Pažení návrh".

Stisknutím tlačítka "Data pro Pažení Posudek" se zkopírují data do schránky, které lze pak načíst v programu Pažení posudek jako novou úlohu.

Rám "Stabilita"

Program "Stabilita svahu"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.