0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Foliace

Zeminy mohou mít zadánu foliaci. To znamená, že pod určitým úhlem má zemina výrazně jiné (většinou horší) parametry (c a φ). V programu se zadává sklon foliace a její rozptyl, zhoršené parametry budou tedy použity v rozmezí +- hodnota rozptylu od zadaného sklonu foliace.

Sklon foliace se zadává vždy v rozmezí 0 až 180°.

Pokud se sklon úseku smykové plochy nebo sklon rozhraní mezi bloky pohybuje v tomto rozmezí, počítá se zde s těmito změněnými parametry cf a φf.

Sklon foliace je možné zobrazit jako šrafování zeminy - např. šedá zemina na obrázku níže má zadanou foliaci pod úhlem 150°. Zobrazení se zapíná v nastavení kreslení.

Zobrazení úhlu foliace

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.