Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Export LandXML

Program Stratigrafie podporuje export dat do formátu LandXML, který obecně slouží jako výměnná platforma dat mezi programy v oblasti stavebního inženýrství, geologických průzkumů a GIS.

Export je dostupný z menu "Soubor" / "Exportovat" / "Formát LandXML".

Export LandXML

Program umožňuje exportovat grafická data ve 3D zobrazení. Před exportem je možné jednoduchou volbou určit, které informace budou ve finálním souboru LandXML obsaženy.

Výběr dat k exportu

Výsledná struktura zobrazovaných dat může záviset na programu, do kterého se budou importovat. Z hlediska přehlednosti a funkčnosti je možné doporučit např. program "Carlson Precision 3D".

Příklad importovaných dat do programu Carlson Precision 3D

V dalším vývoji bude export upřesňován a doplňován podle praktické potřeby.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.