Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nastavení fáze

V rámu "Nastavení fáze" se určuje "Způsob zadání terénu" v dané fázi. K dispozici jsou dva způsoby.

Zadávání nového terénu "body a hranami terénu"

Nový terén je v tomto případě definován pomocí bodů a hran, nezávisle na předchozí fázi nebo modelu podloží - stejné zůstávají pouze rozměry staveniště. Tento postup je vhodný pokud máme k dispozici geodetické měření v daném čase.

Při zadání bodů se terén vždy automaticky vygeneruje.

Důležitou volbou je režim úpravy terénu. Terén lze:

- nasypat a vyhloubit oproti původnímu terénu - je vhodné například při sledování svahových pohybů, modelování násypů, navážek

- pouze nasypat - v tomto případě vyplníme zeminou prostor mezi nově vzniklým terénem a původním terénem. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.

- pouze vyhloubit - v tomto případě ořízneme novým terénem původní terén. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.

V tomto rámu se volí také vyhlazení terénu dané fáze. Máme-li podrobně zaměřený celý terén, je výhodnější terén vyhladit. U terénů které ořezávají pouze terén nebo tvoří těleso náspu je výhodné terén nevyhlazovat.

Zadávání nového terénu "pomocí zemních úprav" na stávajícím terénu z předchozí fáze.

V tomto případě změnu terénu provádíme pomocí zemních úprav.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.