0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení fáze

V rámu "Nastavení fáze" se určuje "Způsob zadání terénu" v dané fázi. K dispozici jsou dva způsoby.

Zadávání nového terénu "body a hranami terénu"

Nový terén je v tomto případě definován pomocí bodů a hran, nezávisle na předchozí fázi nebo modelu podloží - stejné zůstávají pouze rozměry staveniště. Tento postup je vhodný pokud máme k dispozici geodetické měření v daném čase. S výhodou lze využít i přenos zaměřených bodů z programu "Mračno bodů".

Při zadání bodů se terén vždy automaticky vygeneruje.

Důležitou volbou je režim úpravy terénu. Terén lze:

  • Nasypat a vyhloubit oproti původnímu terénu - je vhodné například při sledování svahových pohybů, modelování násypů, navážek.
  • Pouze nasypat - v tomto případě vyplníme zeminou prostor mezi nově vzniklým terénem a původním terénem. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.
  • Pouze vyhloubit - v tomto případě ořízneme novým terénem původní terén. Výhodou je, že nový terén lze jednoduše namodelovat i zadáním jediného bodu.

V tomto rámu se volí také vyhlazení terénu dané fáze. Máme-li podrobně zaměřený celý terén, je výhodnější terén vyhladit. U terénů které ořezávají pouze terén nebo tvoří těleso náspu je výhodné terén nevyhlazovat.

Zadávání nového terénu "pomocí zemních úprav" na stávajícím terénu z předchozí fáze

V tomto případě změnu terénu provádíme pomocí zemních úprav.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.