Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tahové porušení

Jednou z příčin poruch budov je vodorovné tahové přetvoření. Program vykreslí budovy vybarvené a vyšrafované vzorkem, odpovídajícím příslušné oblasti porušení. Maximální hodnota tahového přetvoření je uvedena v textovém výpisu.

Program nabízí předdefinované oblasti porušení pro zděné budovy. Tyto hodnoty lze měnit v rámu "Nastavení fáze". V průběhu ražeb řady tunelů pod zástavbou, byl upřesněn vztah mezi tvarem poklesové kotliny a poškozením budov do takové míry, že na jeho základě lze plánovat rozsah kompenzací za poškození budov ražbou tunelů s přesností vyhovující jak pro potřeby přípravy zadávací dokumentace, tak i pro potřeby dodavatelů připravujících nabídky na ražbu tunelů.

Doporučené hodnoty pro zděné budovy o 1 až šesti patrech jsou uvedeny v následujících tabulce.

Horizontální přetvoření (promile)

Poměrná h.d. (promile)

Škody

Charakteristika

0,20 - 0,50

Mikrotrhliny

Mikrotrhliny

0,50 - 0,75

Velmi malé poškození

Trhliny v omítce

0,75 - 1,00

Malé poškození

Malé trhliny ve zdech

1,00 - 1,80

Střední poškození, funkční

Trhliny ve zdech, problémy s okny a dveřmi

1,8 -

Vysoké poškozeníl

Široké otevřené trhliny v nosných zdech a nosnících.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.