0

GEO5 software

Importy, exporty

Komunikace mezi programy GEO5

Všechny programy GEO5 spolu vzájemně komunikují přes tzv. GeoSchránku, pomocí které lze mezi nimi přenášet velké množství vstupních dat – zeminy, rozhraní, informace o projektu, různá nastavení atd.

Programy jsou také vzájemně propojeny pro související výpočty – např. opěrnou stěnu z programu Tížná zeď lze ihned ověřit na celkovou stabilitu v programu Stabilita Svahu, případně spočítat únosnost základové půdy pod zdí programem Patky. Data z programu Stabilita Svahu lze zase odeslat do souvisejícího modulu Stabilita Svahu – Proudění, kde dojde k numerickému výpočtu hladiny podzemní vody.

Komunikace s ostatními programy

Komunikace s ostatními programy je řešena přes množství obecných formátů – tabulková data (txt, xls), CAD, IFC, LandXML a mnoho dalších. Většinu dat lze jak exportovat tak i importovat.

Speciální kapitolou jsou importy polních zkoušek – programy umí načíst data přímo tak, jak jsou zaznamenána měřícím přístrojem – jedná se např. o formáty .cpt, .gef, .gru aj.

Export IFC v programech GEO5

Načítání mapových podkladů a vrtné prozkoumanosti

Součástí programu Stratigrafie je i možnost pro komunikaci s geologickými agenturami po celém světě. Jednoduše tak lze do programu načíst dostupné geologické mapy, informace o vrtné prozkoumanosti .

Pokud mapové podklady případně data od vaší geologické služby nejsou v programech k dispozici, kontaktujte nás. Spolu je dokážeme zapojit.

Načítání geologických podkladů do GEO5 Stratigrafie

Standardy AGS, SEP3 atd.

Programy umožňují i práci s obecně rozšířenými geologickými a geotechnickými standardy, jako je např. britský AGS nebo německý SEP3.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.