Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Importy, exporty

Komunikace mezi programy GEO5

Všechny programy GEO5 spolu vzájemně komunikují přes tzv. GeoSchránku, pomocí které lze mezi nimi přenášet velké množství vstupních dat – zeminy, rozhraní, informace o projektu, různá nastavení atd.

Programy jsou také vzájemně propojeny pro související výpočty – např. opěrnou stěnu z programu Tížná zeď lze ihned ověřit na celkovou stabilitu v programu Stabilita Svahu, případně spočítat únosnost základové půdy pod zdí programem Patky. Data z programu Stabilita Svahu lze zase odeslat do souvisejícího modulu Stabilita Svahu – Proudění, kde dojde k numerickému výpočtu hladiny podzemní vody.

Komunikace s ostatními programy

Komunikace s ostatními programy je řešena přes množství obecných formátů – tabulková data (txt, xls), CAD, IFC, LandXML a mnoho dalších. Většinu dat lze jak exportovat tak i importovat.

Speciální kapitolou jsou importy polních zkoušek – programy umí načíst data přímo tak, jak jsou zaznamenána měřícím přístrojem – jedná se např. o formáty .cpt, .gef, .gru aj.

Export IFC v programech GEO5

Načítání mapových podkladů a vrtné prozkoumanosti

Součástí programu Stratigrafie je i možnost pro komunikaci s geologickými agenturami po celém světě. Jednoduše tak lze do programu načíst dostupné geologické mapy, informace o vrtné prozkoumanosti aj.

Pokud mapové podklady případně data od vaší geologické služby nejsou v programech k dispozici, kontaktujte nás. Spolu je dokážeme zapojit.

Načítání geologických podkladů do GEO5 Stratigrafie

Standardy AGS, SEP3 atd.

Programy umožňují i práci s obecně rozšířenými geologickými a geotechnickými standardy, jako je např. britský AGS nebo německý SEP3.

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.