Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

LCPC (Bustamante)

Metoda LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chausees (nazývaná též metodou Bustamante podle prací Bustamanteho a Gianeselliho) udává pro maximální napětí v patě piloty pmax, base následující vztah:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

qc, eq

-

ekvivalentní průměrný penetrační odpor

Maximální tření na plášti piloty pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

qc, z, a

-

penetrační odpor

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.