Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost na plášti

Svislá únosnost pláště je dána vztahem:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti

As

-

styčná plocha

qs

-

plášťové tření

Poznámka: U podzemních a pilotových stěn je styčná plocha dopočtena automaticky, u ostatních průřezů ji musí uživatel zadat [m2/m, ft2/ft].

Stanovení plášťového tření qs by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnotyqs [kPa] lze nalézt v odborné literatuře pro různé typy zemin a pažících konstrukcí:

- pro štětovnice

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

qs

20

40

50

- pro beraněné pilotové stěny

qs

nesoudržná zemina

soudržná zemina

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

100

150

200

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

ssg=sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

- pro vrtané pilotové stěny

nesoudržná zemina

qc

7,5

15

25

qs

55-80

105-140

130-170

kde:

qc

-

odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT [MPa]

cu

-

totální soudržnost zeminy [kPa]

ssg*

-

sedání odpovídající zatížení na mobilizaci plášťového tření

ssg=sg

-

limitní sedání

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.