0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost na plášti

Svislá únosnost pláště je dána vztahem:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti

As

-

styčná plocha

qs

-

plášťové tření

Poznámka: U podzemních a pilotových stěn je styčná plocha dopočtena automaticky, u ostatních průřezů ji musí uživatel zadat [m2/m, ft2/ft].

Stanovení plášťového tření qs by mělo být součástí geologického průzkumu.

Orientační hodnoty qs lze nalézt v odborné literatuře, např. v knize EA-Pfähle.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.