Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Piloty

V záložce se zadávají parametry pro výpočet piloty:

Výpočet pro odvodněné podmínky:

Výpočet pro neodvodněné podmínky:

Zatěžovací křivka:

Vodorovná únosnost:

Metodika posouzení (stupeň bezpečnosti, mezní stavy, výpočet podle EN 1997).

Návrhové situace se zadávají pro všechny metodiky posouzení.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Piloty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.