Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Síly od zemětřesení na tuhé konstrukce (tlak v klidu)

Na tuhé konstrukce (např. dřík úhlové zdi) působí při zemětřesení zemní tlak v klidu. Do výpočtu je zahrnuta výslednice tohoto tlaku:

kde:

Η

-

výška konstrukce

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

γ

-

objemová tíha zeminy

Síla působí v polovině výšky konstrukce.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.