Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Síly od zemětřesení na tuhé konstrukce (tlak v klidu)

Na tuhé konstrukce (např. dřík úhlové zdi) působí při zemětřesení zemní tlak v klidu. Do výpočtu je zahrnuta výslednice tohoto tlaku:

kde:

Η

-

výška konstrukce

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

γ

-

objemová tíha zeminy

Síla působí v polovině výšky konstrukce.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.