0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem Vc (čl. 22.5.5) a maximální dovolenou posouvající sílu Vmax (čl. 22.5.1.2).

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 22.5.8.5.3):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 22.5.8.5.4):

kde (čl. 20.2.2.4, čl. 21.2.1):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.