Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem Vc (čl. 11.2.1.1) a maximální dovolenou posouvající sílu Vmax (čl. 11.2.1.1 + čl. 11.4.7.9).

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 11.4.7.2):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 11.4.7.4):

kde (čl. 11.4.2, čl. 9.3.2.3):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.