Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se v rozbalitelném seznamu zadává průřez piloty (kruhová, kruhová proměnná, trubka, čtverec, obdélník, I-průřez, uživatelská...).

Pro zvolený typ průřezu se v rozbalitelném seznamu zvolí materiálová varianta (beton, ocel, dřevo) a technologie provádění (vrtaná, beraněná, CFA).

Dále se zadává umístění piloty (vysazení piloty a hloubka upraveného terénu). Vysazení piloty může být i záporné - v tomto případě je pilota "zapuštěna" v zemi.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Tlačítko "Návrh délky piloty" otevírá dialogové okno, ve kterém lze automaticky navrhnout délku piloty. Délku piloty lze vypočítat podle únosnosti nebo zadaného maximálního sedání. Při výpočtu jsou zohledněny všechny zadané parametry (zeminy, profil, vliv vody, průměr piloty, nastavení aj.). Tlačítkem "OK" se navržená délka přenese do rámu "Geometrie".

Dialogové okno "Návrh délky piloty"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.