0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost

Maximální únosnost osamělé piloty na základě hodnot penetračního odporu qc i-té statické penetrační zkoušky je určena  následujícím vztahem:

kde:

Fmax, i

-

maximální únosnost piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Fmax, base, i

-

maximální síla na patě piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Fmax, shaft, i

-

maximální síla na plášti piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Pří výpočtu podle stupně bezpečnosti nebo mezních stavech je únosnost piloty určena jako střední hodnota ze spočtených n únosností:

Při výpočtu podle EN 1997-2, nebo NBN EN1997-1 ANB je únosnost stanovena v závislosti na korelačních součinitelích ξ3 a ξ4.

Při výpočtu podle NEN 6743 je postup pro více zkoušek CPT odlišný a je v souladu s normou NEN 6743 (článek 5.3.2.2)

Maximální síla na patě piloty Fmax, base je určena obecně vztahem:

kde:

Abase

-

průřezová plocha paty piloty

pmax, base

-

maximální tlak v patě piloty z výsledků zkoušky CPT

Maximální síla na plášti piloty Fmax, shaft je určena obecně vztahem:

kde:

Op

-

obvod piloty v únosné zemině

pmax, shaft

-

maximální velikost síly na plášti piloty (tření) z výsledků zkoušky CPT

ΔL

-

délka piloty, na které se aktivuje plášťové tření nebo délka rozšířené paty piloty

z

-

svislá pořadnice podél osy piloty

Vlastní výpočet maximálního tlaku v patě piloty pmax, base a maximální velikosti síly na plášti piloty pmax, shaft je proveden podle zvolené metody výpočtu nastavené v záložce "Piloty CPT".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.