Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Únosnost

Maximální únosnost osamělé piloty na základě hodnot penetračního odporu qc i-té statické penetrační zkoušky je určena  následujícím vztahem:

kde:

Fmax, i

-

maximální únosnost piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Fmax, base, i

-

maximální síla na patě piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Fmax, shaft, i

-

maximální síla na plášti piloty z výsledků i-té zkoušky CPT

Pří výpočtu podle stupně bezpečnosti nebo mezních stavech je únosnost piloty určena jako střední hodnota ze spočtených n únosností:

Při výpočtu podle EN 1997-2, nebo NBN EN1997-1 ANB je únosnost stanovena v závislosti na korelačních součinitelích ξ3 a ξ4.

Při výpočtu podle NEN 6743 je postup pro více zkoušek CPT odlišný a je v souladu s normou NEN 6743 (článek 5.3.2.2)

Maximální síla na patě piloty Fmax, base je určena obecně vztahem:

kde:

Abase

-

průřezová plocha paty piloty

pmax, base

-

maximální tlak v patě piloty z výsledků zkoušky CPT

Maximální síla na plášti piloty Fmax, shaft je určena obecně vztahem:

kde:

Op

-

obvod piloty v únosné zemině

pmax, shaft

-

maximální velikost síly na plášti piloty (tření) z výsledků zkoušky CPT

ΔL

-

délka piloty, na které se aktivuje plášťové tření nebo délka rozšířené paty piloty

z

-

svislá pořadnice podél osy piloty

Vlastní výpočet maximálního tlaku v patě piloty pmax, base a maximální velikosti síly na plášti piloty pmax, shaft je proveden podle zvolené metody výpočtu nastavené v záložce "Piloty CPT".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.