Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Liniová zemní úprava

Liniová zemní úprava je úprava definovaná její osou, kterou zadáváme pomocí bodů o souřadnicích (x, y).

Pro každý úsek se dále zadává souřadnice z, šířka liniové stavby a sklon svahu. V případě, že jsou některé z těchto parametrů shodné ve všech bodech, lze je zadat hromadně. Např. zaškrtneme volbu "Jednotná souřadnice z" - v tomto případě budou mít všechny body stavby shodnou nadmořskou výšku. Obdobně lze postupovat v případě sklonu svahů zemní úpravy a šířky stavby.

Zadání úseků liniové zemní úpravy

Liniová zemní úprava

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.