Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Grafy

Rám "Grafy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných grafů. Přidání grafů se provádí v dialogovém okně "Nové grafy". V dialogovém okně se zadává číslo monitoru, kde bude graf vytvořen a požadovaná veličina pro osu X a Y.

Zadané grafy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství grafů v bodech umístěných monitorů. Grafy umožňují zobrazit vzájemnou závislost jednotlivých veličin v monitorech v průběhu výpočtu.

Rám "Grafy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.