Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Grafy

Rám "Grafy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných grafů. Přidání grafů se provádí v dialogovém okně "Nové grafy". V dialogovém okně se zadává číslo monitoru, kde bude graf vytvořen a požadovaná veličina pro osu X a Y.

Zadané grafy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství grafů v bodech umístěných monitorů. Grafy umožňují zobrazit vzájemnou závislost jednotlivých veličin v monitorech v průběhu výpočtu.

Rám "Grafy"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.