Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Postup tvorby modelu podloží

Další příklad

Pro správné pochopení vzniku modelu podloží je nejprve potřeba znát vlastní postup generace modelu.

1. Nejprve se vytvoří digitálního modelu terénu (DMT). Ten se vytváří automaticky ze zadaných bodů terénu a zkoušek, které mají zadanou z souřadnici. K modelu se poté umístí jednotlivé sondy.

2. Do všech krajních bodů "Staveniště" se automaticky vygenerují pomocné sondy, které odpovídají nejbližší aktivní sondě. Také se do krajních bodů staveniště promítnou všechny sondy ležící v aktivním okraji.

3. Z aktivních sond a pomocných sond (v bodech a na okrajích "Staveniště") se vygenerují modely jednotlivých vrstev podloží a hladiny podzemní vody.

4. Dojde ke kontrole, zda se vrstvy nekříží s terénem (nebo s dalšími vrstvami). Vrstva nad terénem je oříznuta tak, že kopíruje terén.

Další příklad

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.