Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nastavení kreslení : Výpočet

V rámu "Nastavení kreslení : Výpočet" se nastavuje jaké hodnoty a jakým způsobem se budou vykreslovat. Jednotlivá zadaná nastavení lze později ukládat pomocí ovládací lišty "Uložené pohledy".

V záložce "Hodnoty na ploše" se nastavují základní parametry zobrazení plošných veličin a sítě - v dalších záložkách pak definujeme další typy výstupů.

Rám "Nastavení kreslení : Výpočet" - záložka "Hodnoty na ploše"

Některé výsledky z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti nelze vykreslovat současně. Nelze například vykreslit deformovanou konstrukci a současně průběhy vnitřních sil na nosníku - je nutné zvolit pouze jednu variantu. V případě, kdy jsou zadány nepřípustné kombinace výstupů, program na to upozorní v spodní části dialogového okna. V následujícím příkladě je zadána nepřípustná kombinace deformovaná síť/ hodnoty v bodech rastru. Chceme-li zobrazit hodnoty v bodech rastru, je nutné vypnou kresbu deformované sítě na ovládací liště "Výsledky".

Upozornění na konflikt vykreslování

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.