0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení kreslení : Výpočet

V rámu "Nastavení kreslení : Výpočet" se nastavuje jaké hodnoty a jakým způsobem se budou vykreslovat. Jednotlivá zadaná nastavení lze později ukládat pomocí ovládací lišty "Uložené pohledy".

V záložce "Hodnoty na ploše" se nastavují základní parametry zobrazení plošných veličin a sítě - v dalších záložkách pak definujeme další typy výstupů.

Rám "Nastavení kreslení : Výpočet" - záložka "Hodnoty na ploše"

Některé výsledky z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti nelze vykreslovat současně. Nelze například vykreslit deformovanou konstrukci a současně průběhy vnitřních sil na nosníku - je nutné zvolit pouze jednu variantu. V případě, kdy jsou zadány nepřípustné kombinace výstupů, program na to upozorní v spodní části dialogového okna. V následujícím příkladě je zadána nepřípustná kombinace deformovaná síť/ hodnoty v bodech rastru. Chceme-li zobrazit hodnoty v bodech rastru, je nutné vypnou kresbu deformované sítě na ovládací liště "Výsledky".

Upozornění na konflikt vykreslování

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.