0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvy ve výpočtu stability

U výpočtu stability svahu vstupují předepnuté kotvy do vlastního výpočtu jako přitížení silou, která působí v hlavě kotvy - tuhost kotvy tedy nemá na stabilitu vliv.

V hlavě kotvy však může dojít k zplastizování zeminy. Po výpočtu je tedy nutné prověřit umístění a reálnost plastických deformací, které představují smykovou plochu. V případě zplastizování zeminy pod hlavou kotvy je nutné provést úpravy modelu.

Modelování kotvy při výpočtu stability svahu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.