0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Součinitel f

Součinitel f

Eo /El 1) [-]

f [-]

0

1,70

0,5

1,25

1

1,00

1) Eo je modul pružnosti zeminy pod povrchem terénu (u hlavy piloty)

   El je modul pružnosti zeminy v patě piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.