Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Součinitel f

Součinitel f

Eo /El 1) [-]

f [-]

0

1,70

0,5

1,25

1

1,00

1) Eo je modul pružnosti zeminy pod povrchem terénu (u hlavy piloty)

   El je modul pružnosti zeminy v patě piloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.