0

FIN EC Software

Betonový výsek

Program pro komplexní posouzení vodorovných železobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1 nebo ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2). Program posuzuje spojité nosníkové prvky, resp. vodorovné části rámových konstrukcí namáhané ohybem a smykem. Posudek je prováděn jak pro mezní stavy únosnosti tak použitelnosti.

 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Možnosti zadání programu:

 • Národní přílohy pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
 • Prvky s náběhy, neomezený počet polí
 • Pevné i pružné podpory, vnitřní klouby
 • Generátor zatěžovacích stavů a kombinací pro spojitý nosník dle ČSN EN 1990
 • Různé tvary podélné a smykové výztuže
 • Kontroly minimálního krytí, třídy betonu dle prostředí a  konstrukčních opatření dle typu prvku
 • Posouzení mezního stavu únosnosti dílce (ohyb, smyk)
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti (přetvoření s vlivem dotvarování, vznik trhlin, omezení napětí)
 • Tisk přehledné dokumentace

Program může pracovat samostatně nebo jako dimenzační modul v programech Fin 3DFin 2D. Při tomto využití programu je celá konstrukce vymodelována v programech FIN, kde jsou též spočteny deformace a vnitřní síly. Následně jsou tyto údaje předány do programu Betonový výsek. Tam se provede posouzení prvku včetně případných úprav průřezů či dalších parametrů. Výsledky a upravená data se předají zpět do programů FIN. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Další výhody

20 625 Kč Lokální licence
2 063 Kč Roční Maintenance
 • Program dostupný v balíčcích:
 • Program dostupný v balíčcích:

Výukové materiály

Příbuzné programy

Program Betonový výsek funguje zcela samostatně, práci lze však zjednodušit propojením s následujícími programy pro výpočet vnitřních sil na prutových konstrukcích:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro posouzení betonových konstrukcí lze též využít:

 • Beton – prostorový ohyb obecných železobetonových průřezů
 • Beton požár – Posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí

Ukázka výstupu z programu Betonový výsek

Ukázka textového výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Nová Edice FIN EC 2024

finec-banner

Novinky a vylepšení

 • Cloud Connection - Ukládání dat do cloudových úložišť
 • Uživatelské filtrování databáze průřezů (Ocel)
 • Vliv normálové síly v přípoji tuhou čelní deskou (Ocelové spoje)

FIN EC šetří čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Vyzkoušejte si práci s programy

Bez výpočetních omezení a zdarma.