Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

NCMA - SRW

Postup výpočtu dynamických sil je přebrán z manálu NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Výpočet je založen na teorii Mononobe-Okabe s tím rozdílem, že dynamický účinek aktivního zemního tlaku, působícího na zeď (resp. na vyztužené zemní těleso) je rovnoměrně rozložen po výšce konstrukce. Další důležitý rozdíl při výpočtu je redukce délky vyztužené zeminy na polovinu, z té je následně spočtena vodorovná složka zatížení vlivem zemětřesení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.