0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

NCMA - SRW

Postup výpočtu dynamických sil je přebrán z manálu NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Výpočet je založen na teorii Mononobe-Okabe s tím rozdílem, že dynamický účinek aktivního zemního tlaku, působícího na zeď (resp. na vyztužené zemní těleso) je rovnoměrně rozložen po výšce konstrukce. Další důležitý rozdíl při výpočtu je redukce délky vyztužené zeminy na polovinu, z té je následně spočtena vodorovná složka zatížení vlivem zemětřesení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.