0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace bodů rozhraní

Při zadávání nebo editaci rozhraní lze jednotlivé body editovat resp. mazat - graficky i textově v dialogovém okně.

Editace bodu rozhraní

Kurzor myši se umístí nad bod, který se bude editovat. Okolí bodu se zvýrazní.

Editace bodu rozhraní

Bod se přesune současným přidržením levého tlačítka a tažením myši. Puštěním levého tlačítka je bod změněn.

Editace bodu rozhraní

Alternativně lze v tabulce stisknout tlačítko "Upravit bod", v dialogovém okně změnit souřadnice a ukončit editaci tlačítkem "OK". ,

Editace bodu rozhraní

Editace bodu rozhraní - výsledek změny souřadnic bodu

Odstranění bodu rozhraní

Kurzor myši se umístí nad bod, který se bude mazat. Okolí bodu se zvýrazní. Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí kontextová nabídka. Vybereme položku "Odstranit bod". Program označí červeně bod rozhraní a ty dotčené části rozhraní, kterých se smazání bodu týká. Po potvrzení uživatelem bod smaže a zobrazí nový tvar rozhraní.

Smazání bodu rozhraní - graficky

Alternativně lze v tabulce vybrat bod a stisknout tlačítko "Odstranit bod". Další postup je již shodný s výše popsaným postupem.

Smazání bodu rozhraní - textově

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.