0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvy - rovinná a polygonální smyková plocha

Rám "Kotvy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kotev. Přidání kotev se provádí v dialogovém okně "Nové kotvy". Zadané kotvy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Zadává se umístění (počátek), hloubka, volná délka, sklon kotvy, vzdálenost mezi kotvami a síla v kotvě. Počátek kotvy lze automaticky chytat  na terén (zapnutím v zaškrtávacím políčku). Všechny zadané parametry kotvy lze měnit ve fázi budování, kde byla zadána. V dalších fázích budování lze měnit pouze sílu v kotvě (volbou "Dopnutí kotvy").

U rovinné smykové plochy lze zadávat aktivní a pasivní kotvy. U polygonální smykové plochy jsou kotvy zavedeny do výpočtu jako aktivní.

Rám "Kotvy" - rovinná a polygonální smyková plocha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.