0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" se posuzuje svislá únosnost a sednutí základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu se zadává v levé části rámu.

Výpočet je proveden podle typu zadaných zkoušek v rámu "Nastavení", kde se volí při použití zkoušek CPT i metoda výpočtu.

Výpočet může být proveden pro nejhorší zkoušku, průměr ze všech zadaných zkoušek nebo konkrétní zkoušku vybranou z rozbalitelného seznamu.

Dále je třeba zvolit stupeň bezpečnosti pro výpočet svislé únosnosti. U všech metod výpočtu na základě zkoušek CPT, SPT nebo PMT je doporučeno použít stupeň bezpečnosti SF = 3.

Při výpočtu sedání lze od napětí v základové spáře odečíst geostatické napětí, které je uvažováno:

  • od původního terénu
  • od upraveného terénu
  • neuvažováno

V případě nakloněné základové spáry, popř. výpočtu únosnosti dle metody Schmertmann je třeba dále zadat úhel tření zeminy φ v základové spáře.

U výpočtu na základě zkoušek SPT (metoda Meyerhof) je zde možné zadat korelaci pro nasycené jemnozrné písky.

Při výpočtu vodorovné únosnosti se zadává stupeň bezpečnosti a další data závislá na typu výpočtu zvoleném v rámu "Nastavení":

  • úhel tření mezi základem a zeminou ψ (výpočet pro odvodněné podmínky)
  • soudržnost mezi základem a zeminou a (výpočet pro neodvodněné podmínky)

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.