Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet

V rámu "Výpočet" se posuzuje svislá únosnost a sednutí základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu se zadává v levé části rámu.

Výpočet je proveden podle typu zadaných zkoušek v rámu "Nastavení", kde se volí při použití zkoušek CPT i metoda výpočtu.

Výpočet může být proveden pro nejhorší zkoušku, průměr ze všech zadaných zkoušek nebo konkrétní zkoušku vybranou z rozbalitelného seznamu.

Dále je třeba zvolit stupeň bezpečnosti pro výpočet svislé únosnosti. U všech metod výpočtu na základě zkoušek CPT, SPT nebo PMT je doporučeno použít stupeň bezpečnosti SF = 3.

Při výpočtu sedání lze od napětí v základové spáře odečíst geostatické napětí, které je uvažováno:

  • od původního terénu
  • od upraveného terénu
  • neuvažováno

V případě nakloněné základové spáry, popř. výpočtu únosnosti dle metody Schmertmann je třeba dále zadat úhel tření zeminy φ v základové spáře.

U výpočtu na základě zkoušek SPT (metoda Meyerhof) je zde možné zadat korelaci pro nasycené jemnozrné písky.

Při výpočtu vodorovné únosnosti se zadává stupeň bezpečnosti a další data závislá na typu výpočtu zvoleném v rámu "Nastavení":

  • úhel tření mezi základem a zeminou ψ (výpočet pro odvodněné podmínky)
  • soudržnost mezi základem a zeminou a (výpočet pro neodvodněné podmínky)

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Výpočet"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.