Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vliv zemětřesení

Program umožňuje počítat vliv zemětřesení podle následujících norem:

  • Standardní výpočet
  • Výpočet vlivu zemětřesení podle čínské normy JTJ 004-89
  • Výpočet vlivu zemětřesení podle čínské normy SL 203-97

Výhodou čínských norem je zavedení intenzity zemětřesení, podle které jsou v programu automaticky přiřazeny hodnoty součinitele Kh podle příslušných norem.