0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" se zadávají parametry zemětřesení. Směry zadaných účinků zemětřesení jsou zobrazeny na desktopu.

Z důvodů konvergence je nutné definovat oblast, kde se předpokládá smyková plocha a ve které působí na všechny prvky KP vodorovné i svislé zrychlení - viz obrázek. Prvky mimo oblast nejsou zadaným zemětřesením ovlivněny. Oblast by se neměla dotýkat okrajů úlohy, jinak výpočet nemusí najít řešení.

V tomto případě obsahuje rám tabulku se seznamem zadaných bodů. Zadávání oblastií je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Pokud nejsou koeficienty kh a kv získány měřením, lze je dopočítat postupem podle EN 1998-5.

Rám "Zemětřesení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.