0

TRUSS4 Software

Projektová galerie

Univerzálnost a snadná ovladatelnost našich programů umožňuje využití našich programů při řešení širokého spektra úloh. Představujeme vybrané realizace našich uživatelů. Rovněž se můžete podívat, jak naše programy uživatelé hodnotí.

Mansardová střecha Hotelu Palace, modelovaná do původního vzhledu

Název:
Mansardová střecha Hotelu Palace
Místo:
Špindlerův Mlýn, CZE
Realizace:
2020
Zpracovatelé dokumentace:
KASPER CZ s.r.o.
Technická specifikace:
Atypická střešní konstrukce kombinující segmentové obloukové mansardové ramenáty z řeziva S4S a klasický krov z lepených BSH profilů. Segmenty horních pasů vazníků i obloukové krokve vrchlíku jsou frézováním na CNC stroji Hundegger opracovány do přesného obloukového tvaru podle původní střešní konstrukce. Po sestavení všech prvků střešní konstrukce na stropní desky ve dvou patrech je docíleno požadovaného zvonovitého tvaru. Vyjádřeno čísly se jedná o 259 ks vazníků sestavených celkem z 2338 ks jednotlivých přířezů v celkové kubatuře 20 m³, na které bylo použito 1826 styčníků. Dále 438 ks prvků vázaného krovu z BSH profilů o kubatuře 22 m³. Hotel je rekonstruován podle původního architektonického vzhledu na jihozápadní stráni Špindlerova Mlýna a je možné ho pozorovat z hlavní silnice již od vodní nádrže Labská.
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
Dokumenty:
Vizualizace sestavení
Vizualizace sestavení
Výrobní dokumentace
Celkový pohled na konstrukci střechy Střešní detaily Střešní detaily

Konstrukce obloukové střechy

Název:
Dětský domou Střekov
Místo:
Ústí nad Labem, Czech Republic
Realizace:
2006
Zpracovatelé dokumentace:
PILA UNION s.r.o.
Technická specifikace:
Arched roof
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
Vazníky obloukové střechy Usazení vazníků obloukové střechy Vazníky s bedněním a krytinou

Nosná konstrukce lezecké stěny

Název:
Lezecká stěna K2 Bratislava
Místo:
Bratislava, Slovensko
Realizace:
2013
Zpracovatelé dokumentace:
Techwood, spol. s r.o.
Technická specifikace:
Nosná konstrukce lezecké stěny
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
Nosná konstrukce lezecké stěny Nosná konstrukce lezecké stěny Finální podoba lezecké stěny

Most ve Stupavě - Bednění klenby

Název:
Obloukové vazníky na rekonstrukci mostu ve Stupavě
Místo:
Stupava, Slovensko
Realizace:
2017
Zpracovatelé dokumentace:
Techwood, spol. s r.o.
Technická specifikace:
Obloukové vazníky jsme navrhli jako dočasnou konstrukci pro bednění při rekonstrukci přístupového můstku do zámečku ve Stupavě. V každé klenbě můstku bylo umístěno 8 kusů obloukových vazníků. Pomocí dočasné konstrukce se vyzděly klenby můstku. Celkem do pěti kleneb bylo použito 40 oblouků. Po dokončení rekonstrukce byly vazníky odstraněny.
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
|Bednění mostní klenby Bednění mostní klenby Most

Skladová hala - Konstrukce haly na rozpon 15 m

Název:
Skladová hala - konstrukce z vazníků
Místo:
Slovensko
Realizace:
2018
Zpracovatelé dokumentace:
Techwood, spol. s r.o.
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
Vazníková konstrukce| Vazníková konstrukce| Vazníková konstrukce|

Záhorská Bystrica - Konstrukce terasy a střechy

Název:
Záhorská Bystrica - Konstrukce terasy a střechy
Místo:
Záhorská Bystrica, Slovakia
Realizace:
2019
Zpracovatelé dokumentace:
Techwood, spol. s r.o.
Technická specifikace:
Přestřešení terasy a vytvoření pochozí terasy pomocí dřevěných pultových vazníků na rodinném domě v Záhorské Bystrici. V krovu se nachází 15 typů vazníků s celkovým počtem 44 kusů vazníků. Maximální rozpon hlavního vazníku ve druhém nadzemním podlaží je 4,67 metrů a v prvním nadzemním podlaží 3,62 metrů. Přestřešení terasy tvoří plochá střecha se sklonem střešní roviny 1,5
Použitý software:
TRUSS4 - Ekonomické výpočty
Konstrukce terasy a střechy Konstrukce terasy a střechy Konstrukce terasy a střechy

Vyzkoušejte si práci s programy TRUSS4