Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tomlinson

Tato široce používaná metoda uvažuje při výpočtu únosnosti neodvodněné smykové pevnosti a navíc předpokládá, že únosnost na plášti piloty je nezávislá na napětí od přitížení nadložím.

Únosnost na plášti piloty je dána vztahem:

kde:

ca, j

-

adhese v j-té vrstvě (smykové napětí mezi pláštěm piloty a okolní zeminou)

As, j

-

plocha pláště piloty v j-té vrstvě

αj

-

empirický součinitel adhese (zohledňující druh zeminy, typ piloty apod.) v j-té vrstvě

cu, j

-

totální soudržnost v j-té vrstvě (neodvodněná smyková pevnost)

Empirický součinitel adhese α program dopočítává, jeho hodnoty je však možné zadat i ručně v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

Únosnost paty piloty je dána vztahem:

kde:

qb

-

jednotková únosnost na patě

Ab

-

plocha paty piloty

cu

-

neodvodněná smyková pevnost

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.