Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků nosníku. Přidání bodů se provádí v dialogovém okně "Nové úseky". V dialogové okně se zadává délka, šířka a výška (pro obdélníkový průřez). Program umožňuje zadat obecný tvar průřezu nosníku (zadává se plocha průřezu a moment setrvačnosti).

Dále se zadává materiál průřezu, a to buď z katalogu programu, nebo zadáním charakteristik materiálu (modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, měrná tíha).

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.