Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrie

Rám "Geometrie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků nosníku. Přidání bodů se provádí v dialogovém okně "Nové úseky". V dialogové okně se zadává délka, šířka a výška (pro obdélníkový průřez). Program umožňuje zadat obecný tvar průřezu nosníku (zadává se plocha průřezu a moment setrvačnosti).

Dále se zadává materiál průřezu, a to buď z katalogu programu, nebo zadáním charakteristik materiálu (modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, měrná tíha).

Rám "Geometrie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.