Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modelování pomocí geologických řezů

Základním vstupem tvorby modelu podloží jsou řídící sonda a přiřazená rozhraní v tabulce vrstev.

Postup tvorby modelu je následující:

V rámu IG řezy vytvoříme geologické řezy:

V Rámu Model podloží zvolíme řídící sondu. Volíme vždy sondu která obsahuje co největší počet rozhraní - nejlépe všechny.

V tabulce vrstev přiřadíme příslušná rozhraní a určíme pořadí generace vrstev. Rozhraní určuje spodní hranici zobrazené zeminy. Průběžná rozhraní musí být generována jako první, teprve poté se generují rozhraní, která se na průběžná rozhraní napojují - např. čočky.

Pokud nejsou všechna námi definovaná rozhraní v tabulce vrstev zobrazena, upravíme řídící sondu a rozhraní do ní přidáme. Informace o počtu rozhraní nepřiřazených do modelu je zobrazena pod tabulkou vrstev. Po přiřazení rozhraní do tabulky se informace pod tabulkou změní na "Všechna rozhraní jsou přiřazena".

Model s jedním nepřiřazeným rozhraním před úpravou řídící sondy

Nulové vrstvy v řídící sondě se zobrazují na kresbě sondy.

Po každé generaci je vhodné porovnat vytvořené výsledné řezy modelu se zadanými IG Řezy a tím ověřit správnost modelu.

Vytvořený model lze jednoduše upravovat přidáním nových sond, u kterých upravíme mocnosti vrstev.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.