0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pažiny

Pažiny jsou uvažované jako prostý nosník podepřen v místě zápor. Délka nosníku l je stejná jako vzdálenost profilů konstrukce (zápor).

Maximální hodnoty vnitřních sil (ohybový moment a posouvající síla) se spočítají dle zvoleného typu zatížení:

  • Obdélník:

Schéma nosníku - obdélník

  • Trojúhelník:

Schéma nosníku - trojúhelník

kde:

qmax

-

maximální tlak (do hloubky výkopu)

h

-

výška profilu pažiny

l

-

vzdálenost zápor

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.