Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pažiny

Pažiny jsou uvažované jako prostý nosník podepřen v místě zápor. Délka nosníku l je stejná jako vzdálenost profilů konstrukce (zápor).

Maximální hodnoty vnitřních sil (ohybový moment a posouvající síla) se spočítají dle zvoleného typu zatížení:

  • Obdélník:

Schéma nosníku - obdélník

  • Trojúhelník:

Schéma nosníku - trojúhelník

kde:

qmax

-

maximální tlak (do hloubky výkopu)

h

-

výška profilu pažiny

l

-

vzdálenost zápor

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.