Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hrany staveniště - aktivní okraj

Předchozí příklad Další příklad

Přepneme vykreslení modelu úlohy z předchozího příkladu na zobrazení bočních okrajů modelu.

Kraje modelu jsou tvořeny jen pomocnými sondami v rozích modelu - vrstvy na krajích modelu jsou tedy téměř rovné.

Model podloží s rovnými vrstvami u krajů

Přepneme do rámu Staveniště a zadáme aktivní okraj [1 m]. Aktivní okraj je zobrazen červeně.

Znázornění aktivního okraje v rámu "Staveniště"

Sonda "Vrt 1" neleží v aktivním okraji, takže model zůstává stejný. Vrátíme se do rámu "Model podloží" - vybereme v tabulce sondu "Vrt 1" a zadáme tlačítkem "Přidat textově" dvě nové sondy "Vrt 1(4)" [5; 0,5] a "Vrt 1(5)" [5; 9,5].

Zadání nových sond do aktivního okraje

Obě sondy leží v aktivním okraji - při generování modelu se vytvoří na kraji modelu pomocná sonda se stejnými vrstvami.

Model na okrajích se výrazně změní, je stejný jako řez ve středu.

Výsledný model

U reálných konstrukcí je rozumné zadávat aktivní okraj tak, aby body a sondy nejbližší ke kraji staveniště byly zahrnuty do aktivního okraje.

Předchozí příklad Další příklad

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.