Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Účinná délka

Účinná délka D určuje délku piloty, v které se zatížení z piloty do zeminy přenáší plášťovým třením. Pokud je pilota celá v únosné zemině, v které se zatížení přenese plášťovým třením, je účinná délka rovna délce piloty pod povrchem terénu - viz obr. A. V  případě vrstevnatého prostředí se silně stlačitelné vrstvy (v nichž se zatížení do zeminy plášťovým třením nepřenáší) a vrstvy ležící nad nimi (i když jsou únosné a zatížení třením mohou přenést) do účinné délky D nezapočítávají - obr. B. Zavedení účinné délky do výpočtu a její velikost se nastavují v rámu "Svislá únosnost".

Obr. A  Účinná délka piloty v únosných zeminách

Obr. B  Účinná délka piloty ve vrstevnatém prostředí

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.