Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Přidat graficky

Přidat graficky

Tlačítko "Přidat graficky" zapne režim grafického zadání. Maska myši se změní na osový kříž, a pomocí levého tlačítka myši lze zadat požadovaný objekt. Například při zadání kotvy se kliknutím na plochu zadá počáteční a koncový bod kotvy. Po zadání druhého bodu program otevře dialogové okno a další postup je již shodný s postupem uvedeným v kapitole "Přidat".

Režim zadání dat graficky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.