0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení nosníků

Rám "Zatížení nosníků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení nosníků. Operace se zatíženími nosníků jsou shodné jako ve fázích budování  programu MKP, v rámu "Zatížení nosníků".

Rám "Zatížení nosníků"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.