Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Cementozeminová stěna s ocelovým průřezem

Pro cementozeminovou stěnu s ocelovým průřezem se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Osová vzdálenost profilů a
  • Tloušťka stěny h
  • Typ průřezu - vybírá se v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog"), nebo v dialogovém okně "Editor průřezu" (tlačítko "Svařovaný")

Zadání parametrů - cementozemitá stěna s ocelovým průřezem

Hlavní nosnou funkci mají ocelové průřezy. Posouzení únosnosti ocelových průřezů lze provést v rámu "Dimenzování"

Zeminová směs slouží pro zadržení zeminy mezi průřezy. Posouzení zeminové směsi lze provést v rámu "Zeminová směs"

Další vliv zeminové směsi je ve zvýšení ohybové tuhosti pažící konstrukce dle vzorce:

kde:

EIS

-

ohybová tuhost ocelového průřezu

ESM

-

modul pružnosti cementozeminové směsi

a

-

osová vzdálenost profilů

h

-

tloušťka stěny

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.